เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

การประกันภัยความรับผิดของเครื่องบด

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

การประกันภัยความรับผิดของงานตามสัญญา (CONTRACT WORK INSURANCE) ประเภทของงานที่สามารถซื้อความคุ้มครองได้ (Type of Works)

ประกันภัยบ้านอยู่อาศัยรักษ์ ...

สูงสุดไม่เกิน 5 % ของทุนประกันภัย 5. หมวดการประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก สูงสุดไม่เกิน 5 % ของทุนประกันภัย 6.

ประกันภัยความรับผิดของผู้ ...

ซื้อประกันสินค้าทั่วไป ความรับผิดของผู้ขนส่งทำประกันสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เเช่เเข็ง รถบรรทุกตู้คอนเทนนอร์ สินค้าอุปโภค บริโภค ทั้ง กระ ...

ประกันภัยความรับผิดจาก ...

ผลิตภัณฑ์ที่เอาประกันภัย. ประมาณการยอดขายต่อปี. วงเงินจำกัดความรับผิดที่ต้องการเอาประกันภัย. เอกสารรับรองคุณภาพการผลิต ...

ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง ...

2.4.2 การโอนความเสี่ยงภัยในรูปของการประกันภัย ( INSURANCE TRANSFER) โดยวิธีนี้บุคคลที่มีความเสี่ยงภัยประเภทต่าง ๆ จะโอนความเสี่ยงภัย และความเสียหายทาง ...

ประกันภัยความรับผิดของผู้ ...

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง. มั่นใจทุกครั้งที่มีการขนส่ง พร้อมเลือกรูปแบบความคุ้มครองได้.

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

2021-9-3 · ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury: TPBI) ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของ ...

การประกันภัยเครื่องมือและ ...

ข้อยกเว้น การประกันภัย นี้ไม่คุ้มครอง จำนวนเงินความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งตามที่ ...

ประกันภัยส่วนบุคคล | MSIG ประกันภัย

2021-8-19 · ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+ โครงการ Insurance Regulatory Sandbox เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ได้มีแนวคิดโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาใช้ ...

การประกันภัย SME Select+ในประเทศไทย ...

2021-9-2 · การประกันภัย SME (Select+) ที่ชับบ์ เราตระหนักถึงความต้องการความคุ้มครองด้านการประกันภัยที่แตกต่างกันตามรูปแบบและขนาดของธุรกิจ ...

การประกันภัยสำหรับวิศวกรรม

การประกันภัยเบ็ดเตล็ดคุ้มครองทรัพย์สินด้านงานประกันภัยวิศวกรรม (Engineering Insurance) ... ความรับผิด ตามกฎหมายของผู้รับเหมาก่อสร้าง ...

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

2021-9-3 · ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD) ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ โดยมีจํานวนเงินขั้นต่ำที่บริษัทต้องรับประกันภัยจํานวน 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 …

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ...

การประกันภัยความรับผิดของ ผู้ขนส่ง การประกันภัยเรือสำราญ การประกันภัยเจ็ทสกี ... เงื่อนไขการรับประกันภัย: ผู้เอา ...

ประกันการเดินทางในประเทศ TA ปัน ...

5.การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว 5,000 10,000 15,000 6.ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 200,000 500,000 ...

การประกันภัยความรับผิดตาม ...

2.8 การทุจริต การฉ้อโกง ของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทนผู้เอาประกันภัย 3. ความรับผิดสำหรับความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ...

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

2021-9-3 · อัตราเบี้ยประกันภัยเป็นช่วง ระหว่าง 0.01% - 5.0% ต่อปี ของจำนวนเงินจำกัดความรับผิด เช่น จำนวนเงินจำกัดความรับผิด 100,000 บาทจะเสีย ...

การประกันภัยรถยนต

2015-12-15 · 2. การประกันภัยรถยนต ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) หมายถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น โดยความสมัครใจของเจ าของ

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียและ ...

ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับ ...

การประกันภัย กระจก - ประกันภัยควมรับผิดต่อบุคคลภายนอก Package ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับคอนโดเพิ่มเติม ... ประกันภัยความรับผิด ...

Carrier Liability

2021-9-2 · กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carrier Liability Ins. Policy - CLT) คุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่ง (ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย)...

เปรียบเทียบประเภทประกันภัยร ...

ประกันรถชั้น 3+ ครอบคลุมความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหากเกิดความเสียหายต่อยานพาหนะหรือร่างกายของผู้อื่นตามจำนวนเงินประกันที่ระบุไว้ คุ้มครอง ...

ประกันภัยความรับผิดของผู้ ...

คุ้มครองความรับผิดของผู้ขนส่ง (ผู้เอาประกันภัย) ต่อสินค้าที่รับขน สำหรับการสูญหายหรือความเสียหายของสินค้าซึ่งเป็นของผู้ส่งหรือผู้รับ ...

ความสำคัญและประโยชน์ของการ ...

2021-8-26 · ประโยชน์ของการประกันภัย. 1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย ดังนี้. - ให้ความคุ้มครองต่อบุคคล ครอบครัวและทรัพย์สินของผู้เอา ...

ไขปมจอดรถติดเครื่องไว้เหตุ ...

ไขข้อข้องใจเหตุไฉนจอดรถยนต์ติดเครื่องคนร้ายลักเอาไปบริษัทรับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความสูญหายตามประมวลกฎหมายแพ่ง ...

TAX POINT จุดความรับผิดในการเสีย ...

การส่งออกสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทัณฑ์บนของศุลกากร ให้จุดรับผิด (Tax Point)เกิดขึ้น พร้อมกับความรับผิดตามกฎหมายของกรม ...

ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ

ประกันภัยการก่อการร้าย (ธุรกิจขนาดใหญ่) ประกันภัยเครื่องบินและความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากเครื่องบิน. ประกันภัย ...